Notícies

La Diputació de Barcelona estudia la rehabilitació i adequació de la plaça de la Vila

01-Aug-2019

La Diputació de Barcelona ha realitzat un estudi de rehabilitació i adequació de diversos espais del nucli antic de Vilassar de Dalt que inclou la plaça de la Vila, els jardins d’Anton Feliu i els Jardinets Sant Jordi. L’objectiu d’aquest estudi és proposar millores al centre històric que permetin a la ciutadania recuperar uns espais actualment conquerits pels vehicles, per tal de disposar d’uns espais públics de qualitat que ajudin a revitalitzar el nucli i que afavoreixin l’activitat al centre i els seus valors històrics i patrimonials.

Aquest treball, que s’ha redactat en paral•lel a l’actualització de l’Estudi de Mobilitat, peça clau per tal d’aconseguir a mitjà termini l’objectiu de reducció de trànsit al centre, contempla propostes específiques per a cadascun dels espais.

Així, es vol potenciar el caràcter de terrassa i mirador dels jardins d’Anton Feliu, amb la proposta d’alliberar la zona central per a xerrades i concerts de petit format i es planteja acabar de definir els usos perimetrals amb la ciutadania. L’estudi proposa incrementar la presència de verd urbà en aquest àmbit del municipi i planteja una mitgera verda i la introducció de jardineria al seu tancament perimetral, tot mantenint l’arbrat existent.

Pel que fa a la plaça de la Vila, es plantegen accions puntuals i reversibles mentre no sigui possible la reducció definitiva de places d’aparcament. Un cop sigui possible, la plaça es configura amb un espai central per a actes públics i uns espais més recollits, d’estada i socialització, en els seus extrems, facilitant així la revitalització dels baixos comercials. La proposta planteja també la incorporació de l’àmbit de cessió del Pla de millora urbana de Can Serra de l’actual era de la masia com a espai públic.

La totalitat de la transformació, que es planteja a mitjà i llarg termini, es mostra valorada econòmicament en diferents fases executables. En el seu conjunt, el cost total de les actuacions previstes en el treball és d’1,5 milions d’euros.